Kwik uit geïndustrialiseerde landen vervuilt de Noordpool – en dat gebeurt zo

Wetenschappers weten al langer dat er op de Noordpool vervuilend kwik terug te vinden is. Alleen wisten ze niet helemaal precies hoe die stof daar terechtkomt. Hoe kan zo’n afgelegen en schijnbaar ongerept stuk natuur aangetast zijn met dit giftige metaal, vraagt aardwetenschapper Daniel Obrist van de universiteit van Massachusetts zich af.

“Ik ben nog maar recent terug van een twee jaar durend onderzoeksproject in Alaska waar ik samen met collega’s van de universiteiten van Colorado, Toulouse, de Sorbonne in Parijs en het Gas Technology Institute in Illinois onderzoek heb gedaan naar de aanwezigheid van kwik in het noordpoolgebied.

Onze bevindingen tonen aan dat gasvormig kwik, uitgestoten door de verbranding van kolen, mijnbouw en andere industriële processen in de geïndustrialiseerde wereld, tot duizenden kilometers verderop kan worden teruggevonden.

In de Arctische gebieden wordt het gas in de bodem van de toendra afgezet en vandaar stroomt het uiteindelijk naar de oceaan, waardoor het dierenrijk en de mensen in de regio worden bedreigd.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be