Kwart inwoners EU bedreigd door armoede

Karl_Marx
Illustratie: Wikipedia

Zo’n 122 miljoen mensen in de Europese Unie worden bedreigd door armoede, wat neerkomt op 24,4% van de totale bevolking. In 2010 bevonden nog 118 miljoen EU-burgers zich in een dergelijke situatie. De EU is daarmee ver verwijderd van haar doelstelling het aantal armen in 2020 terug te brengen tot minder dan 100 miljoen.

Met name in Spanje en Griekenland is de armoede de afgelopen jaren sterk toegenomen, wat te wijten is aan de sterk gestegen werkloosheid in die landen. Ook in Duitsland is het aantal armen sinds 2010 gestegen, van 16 miljoen naar 16,5 miljoen. Met 20,6% van de bevolking bevindt Duitsland zich overigens duidelijk onder het Europese gemiddelde.

De minste kans op armoede heb je in IJsland (dat geen lid is van de EU). In dat land hoeft slechts 11% van de bevolking zich zorgen te maken over het inkomen.

Bron: Neues Deutschland