De kwaliteit van poepen op een emmertje in een isoleercel bepalen

De inspectie spreekt in haar rapport van ‘grote risico’s voor de cliënt op gezondheids- of welzijnsschade’, vooral omdat er geen werkend zorgplan is en vrijheidsberoving bij bewoners, zoals opsluiting op de kamer en in de ’time-out’ (isoleercel), niet goed wordt geregistreerd. Ook wordt het medicijngebruik bij bewoners niet aantoonbaar voldoende afgebouwd, en is de dagbesteding niet in orde.

Dit verhaal over wantoestanden in een “zorg”-instelling voor verstandelijk gehandicapten is al eufemistisch. Het komt er op neer dat je zestien uur wordt opgesloten met een bed en een emmer. Het staat in hetzelfde artikel.
Zorgconcern Amsta vertaalt dit op eigen site als:

Inspectie Gezondheidszorg en Amsta gaan De kleine Johannes helpen met kwaliteitsslag

Klinkt nog minder ernstig, nietwaar?

Per 1 december jongstleden is opperbaas Joep Aarts vervangen door Ben de Valk als voorzitter van de raad van bestuur.

Als bijna altijd als er zorginstellingen en dergelijke in opspraak zijn in Amsterdam, heeft deze banden met onroerendgoedmaffiaorganisatie De Key (waarnaar het monsterlijke gebouw De Keyzer genoemd is, foto hier).