Kun je het archief van een marxist veilig houden onder fascisten?

Geschichte und Klassenbewußtsein is een van de klassieken van het twintigste-eeuwse marxisme, bepalend voor de Frankfurter Schule onder andere.
Aha! Een cultuurmarxist! Een joodse marxist die zich met Cultuur bezighield ook nog! De doorsneefascist weet niet hoe snel hij zijn revolver moet pakken bij de confrontatie met, nee de gedachte alleen al aan zo iemand.
Dit is plaats noch gelegenheid een boom op te zetten over de inhoud (gesteld dat die onveranderlijk kan worden weergegeven) van Lukács’ filosofische geschriften.
Hij was niet alleen filosoof, maar ook actief communist: minister van cultuur in de Hongaarse Radenrepubliek van 1919. In 1956 nogmaals kortstondig minister onder Imre Nagy. Op de een of andere manier wist hij aan fascisten en stalinisten in zoverre te ontkomen dat hij in 1971 op de redelijk gezegende leeftijd van 86 is overleden.

Maar zijn archief bevindt zich in Boedapest. En de Academie van Wetenschappen heeft inmiddels beslag gelegd op zijn manuscripten. Naar gezegd wordt om ze te digitaliseren. Maar in het huidige politieke klimaat in Hongarije is er reden tot wantrouwen en zorg.

Meer bij Jacobin.