“Kring van Veiligheid” gaat huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoeken

Op 17 augustus jl. berichtten wij over huiselijk geweld dat niet afneemt als gevolg van de decentralisaties die de overheid in rap tempo doorvoert.

Om een betere aanpak van huiselijk geweld te bewerkstelligen is “Kring van Veiligheid” opgericht.

Omdat maatregelen tegen huiselijk geweld en kindermishandeling geen effect lijken te hebben, hebben Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut het initiatief genomen voor een Kring van Veiligheid. Hierin onderzoeken bestuurders, professionals en ervaringsdeskundigen waardoor het komt dat geweld niet afneemt.

“Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben een enorme impact en de incidentie lijkt ondanks de inspanning van duizenden professionals niet af te nemen”, meldt Movisie. Betrokkenen gaan hier de komende maanden onderzoek naar doen. Daarna moet duidelijk worden wat er concreet aan gedaan kan worden om geweld in afhankelijkheidsrelaties terug te dringen. De Kring van Veiligheid streeft ernaar om eind 2015 een actieplan te presenteren, dat het ontwikkelen van een effectievere aanpak ondersteunt van preventie, signalering, hulpverlening en vervolging van geweld.

De “Kring” wordt uiteraard geleid door een oud-politicus van PvdA-huize, Jacques Wallage. Hij wordt terzijde gestaan door maar liefst 14 leden.

De conclusies zal ongetwijfeld zijn dat er veel te weinig onderlinge communicatie tussen de betrokken instanties is en dat er nog steeds een taboe rust op huiselijk geweld en kindermishandeling. Eind 2015, of later, zullen we het gaan horen, ondertussen blijft de situatie ongewijzigd en gevaarlijk.

Bron: Skipr