Krapuul?

Om goede reden heb ik al langere tijd niet meer op krapuul.nl gekeken; het lijkt niet meer mogelijk direct onder een artikel te reageren.

Teveel artikelen en reacties hier zijn erger dan wat men denkt te bestrijden.
Dit artikel, mars-der-huichelaars is daar een goed voorbeeld van.

Hoe negatief kun je zijn over iets dat je ook geweldig positief kunt opvatten!

Ik vind de wereldwijde protest-manifestaties ‘I am Charlie’ fantastisch.
Misschien zijn nu miljoenen mensen wakker geschud, die nu plotseling zeker weten dat ze geen wereld willen waarin gewelddadig fundamentalisme bestaat.
Wie weet, daar valt alleen naar te raden: zijn nu heel veel arabierenhaters dankzij het Parijse drama, op betere gedachten gekomen?
Vooroordelen kun je niet bestrijden, iemand die daaronder lijdt kan enkel zelf dat veranderen.

Doordenker voor krapuul-fans.
Of het nou met, of zonder wapens is:
haten en vechten kan alleen meer van datzelfde opleveren.
Evengoed als je denkt dat je voor een goede zaak vecht. Dat doet IS ook!
Ja. Misschien is het arabierenhaat dat Geert Wilders drijft.
Misschien gaat het hem om haat van de Islam.
Misschien zijn PVV stemmers vreemdelingenhaters.
Helpt het om haters te haten?
Zou het helpen de PVV te be*vechten*?
Kun je iemand die ergens in gelooft, overtuigen van iets dat jijzelf gelooft?

Een leus uit de Vietnam-tijd:
Fighting for peace is like fucking for virginity.