Krapuul ook bezorgd over normen en waarden

86 procent van de kiezers maakt zich zorgen over de normen en waarden in Nederland, volgens een onderzoek door bureau Ipsos in opdracht van de NOS. Het is het onderwerp dat hen het meeste zorgen baart. Krapuul maakt zich over de attitudes eveneens zorgen. Sterker nog, die bezorgdheid was bijna acht jaar geleden een hoofdmotief om Krapuul op te richten. Zijn missie omschrijft het als volgt:
‘Een podium opgericht om tegenwicht te bieden aan de steeds radicalere groeperingen die in Nederland de sociale cohesie, normen en waarden, fundamentele rechten en vrijheid onder druk zetten.’

Met de toenemende invloed van fascistoïde denkbeelden, xenofobie en veelvuldiger schending van de mensenrechten, waarover Amnesty International pas nog alarm heeft geslagen, is er reden te over voor de inspanningen van Krapuul.