Krapuul 10 jaar: van anti-Wilders en ‘antisemitisme’

Jeroen van den Heuvel startte Krapuul 10 jaar geleden op 12 juni. Hij begon gelijk met veertien berichten op die dag, waarin Geert Wilders het mikpunt was. Hij vond dat media diens uiterst gevaarlijke fascistoïde opvattingen veel te slap tegemoet traden. Krapuul zou in eerste instantie een anti-Wilders platform worden. Dat wil niet zeggen dat andere politieke stromingen geen kritische aandacht kregen. Van den Heuvel heeft onder andere briljante posters met VVD-slogans bedacht die deze politieke partij altijd al wilde maar nooit durfde uitbrengen. Verder betrof een geweldig artikel plannen van toenmalig minister Lodewijk Asscher om etnische registratie van iemands ouders in te voeren. Van den Heuvel schreef dat deze plannen al eerder waren ingevoerd in de Neurenberger Rassenwetten. Dat was heftig maar wel raak.

Heftig kan, maar soms waren artikelen te. Zo noemde scribent Ralph van der Geest zichzelf huis-godwinner. Van in een dergelijke stijl geschreven artikelen is het lastig de satire te onderscheiden van de meer serieuze ondertoon. Daarnaast is het gemakkelijk voor tegenstanders om dergelijke artikelen aan te vallen door ze letterlijk te nemen en de context weg te laten. Later schreef Wissen over het soort berichten die niet-mainstream media het beste kunnen brengen dat om zoveel mogelijk mensen te bereiken het opbouwen van vertrouwen door integere berichtgeving, compassie en transparantie erg belangrijk is. Dat is weliswaar een open deur, maar Krapuul heeft in de loop der tijd dat ook zo ervaren.
*)

Juist omdat Krapuul is opgericht om tegenwicht te bieden aan stromingen die naar fascisme neigen, is het wrang dat het in andere media van antisemitisme wordt beschuldigd. Krapuul schrijft echter kritisch over Israël. Gelukkig houdt de traditie stand dat Krapuul kritisch over alles schrijft, dus ook over Joden/joden. In Israël wonen veel Joden maar zij niet alleen. Voor iedereen dienen dezelfde rechten te gelden en het kan nietzo zijn dat er een een soort van apartheidsstaat bestaat.

Kritisch zijn over alles houdt in dat Krapuul stukken publiceert die mij als democraat tegen de borst stuiten. Zo begrijp ik een pleidooi om niet te stemmen niet. Lang is gevochten voor democratie en dan zou je stemrecht vrijwillig te grabbel gooien? Alternatieven voor democratie zijn dictatuur (inclusief monarchie) of chaos. Marx’ befaamde leuze van ‘dictatuur van het proletariaat’ verwees wellicht niet echt naar dictatuur, hoewel het in zichzelf ‘socialistisch’ noemende maatschappijen daar meestal wel op neerkwam en neerkomt. Een en ander betekent niet dat je democratie zonder meer moet omarmen. De ene democratie is sowieso al de andere niet. Een grote ergernis op politiek gebied is dat de EU als democratie wordt geafficheerd.

Insgelijks zal voor anderen kritiek van mij op bepaalde onderwerpen niet te pruimen zijn. Ik mag onder meer de huidige hype van het klimaatalarmisme hekelen. Klimaatverandering is een moeilijk onderwerp. Weinigen hebben de vereiste kennis in huis om zelf kritisch berichten over klimaatverandering te beoordelen. Dan moet je noodgedwongen afgaan op wat wetenschappers erover te berde brengen. Waarom zou je aan de nagenoeg consensus in hun opvattingen twijfelen? Toch ontslaat je dat niet om immer kritisch te blijven. En zeker links dient in mijn optiek niet blindelings een overtuiging te volgen.

Ik prijs me gelukkig te mogen schrijven voor het jarige Krapuul. De redactie krijgt van mij alle respect voor het iedere dag verzorgen van linkse berichtgeving. Daarvoor moet je een ijzeren discipline bezitten. In het bijzonder denk ik dan aan medehoofdredacteur Arnold van der Kluft, die geloof ik iedere dag minimaal een berichtje plaatst. Maar hij verzorgt Krapuul uiteraard niet alleen, dus dank aan de voltallige redactie.

*) Hier heeft de redactie helaas een alinea moeten schrappen. Sjaak schrijft al negen jaar voor Krapuul, maar behoort naar eigen keuze niet tot de inner circle. Daardoor weet hij niet wat er allemaal wel en niet ter redactie is gebeurd – en nee, u ook niet, lezer/-es, en dat moeten we vooralsnog zo houden. “Het is niet anders”. – red.