Kraanmachinist maait leefgebied zeldzame vlinder weg

Een onervaren kraanmachinist heeft per ongeluk 90 procent van de beschermde grote vuurvlinders in natuurgebied Brandemeer vernietigd.

De man nam de oeverwallen in het gebied bij Wolvega te rigoureus onder handen bij het opschonen van de sloten. Daarbij zijn mogelijk alle overwinterende rupsen van de grote vuurvlinder weggeschraapt, vreest de Vlinderstichting.

De inheemse grote vuurvlinder is een ernstig bedreigde soort die zelfs Europees beschermd is. Veenpolders zoals de Brandemeer vormen zijn laatste leefgebied. Pas in 2007 is de vlinder hier aangetroffen. In het naastgelegen natuurgebied Rottige Meente komt hij al langer voor.

Verder lezen bij de bron.