Kort geding! OM moet zijn werk gaan doen in strafproces Wilders

De benadeelden van Wilders spannen een kortgeding aan tegen de Nederlandse Staat, zij eisen dat het OM alsnog tot vervolging overgaat van Wilders voor de door hem gedane uitspraken. De benadeelden van Wilders vinden dat het OM, door vrijspraak te eisen, geen gehoor heeft gegeven aan de uitspraak van het gerechtshof .

Zoals ik het lees, nieuwe kaarten, nieuwe kansen! 😮 Als ze dan ook nog even de vertegenwoordiging een beetje netter regelen dan de vorige keer, dan kan het misschien nog wat worden.