Koolmot dient zich al parend zelf uit te roeien

De koolmot, Plutella xylostella, is oorspronkelijk een Europese mottensoort die – zoals de naam al zegt – koolsoorten als waardplant heeft. Met de kolonisatie van de wereld door Europeanen heeft het dier zich ook over de wereld verspreid, en wordt het als plaag aangeduid.

Aan de Cornell Universiteit wordt gewerkt aan genetische manipulatie van mannelijke koolmotten. Als zij paren met niet gemanipuleerde wilde vrouwelijke koolmotten zullen deze sterven en tenslotte stort de populatie in bij gebrek aan vrouwtjes. Aan het voorkomen van de mogelijkheid dat de vrouwtjes de gemanipuleerde mannetjes zullen leren vermijden wordt gewerkt.

Frankensteinmethoden, gericht op het uitroeien op een doortrapte, obsceen te noemen Sickbockmanier. De genetische manipulatie moet voorkomen dat de onhoudbare monocultuur van teeltgewas die een gedekte tafel oplevert voor plaagdieren gestaakt wordt. Technologie die ongetwijfeld tot een nieuwe technologische calamiteit leidt die technologisch bestreden moet worden volgens de huidige logica.

Bron.