“Klimaatverandering bedreigt 50 jaar vooruitgang gezondheidszorg”

De klimaatverandering dreigt een halve eeuw vooruitgang van de gezondheidszorg ongedaan te maken, waarschuwt een commissie van gezondheidswetenschappers in het gezaghebbende medisch tijdschrift ‘The Lancet’.

In de discussie over de klimaatverandering gaat het vaak over de stijgende zeespiegel, droogte of instabiliteit, maar de impact op de menselijke gezondheid wordt te vaak vergeten, zegt de Lancet-commissie Klimaat en Gezondheid. Deze commissie bestaat uit Europese en Chinese klimaatwetenschappers, ecologen, sociale wetenschappers en gezondheidsdeskundigen.

“Als de klimaatverandering als een gezondheidsprobleem gezien wordt, eerder dan een puur ecologisch, economisch of technisch probleem, wordt het duidelijk dat we aankijken tegen een probleem dat het hart van de mensheid treft”, schrijven de auteurs in het begeleidend artikel bij hun rapport in The Lancet.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be