Klimaatsceptici beginnen een petitie tegen een eredoctoraat voor Frans Timmermans

Bijna iedereen is nu wel doordrongen van het feit dat we heel hard moeten werken aan het stoppen met verbruik van fossiele brandstof. De opwarming van het klimaat is een ernstig wereldwijd probleem. Toch zijn er nog steeds belanghebbenden die twijfel blijven zaaien. Opmerkelijk is dat deze twijfelzaaiers enerzijds ageren tegen het opwekken van energie uit wind en zon en tegelijkertijd wel voor kernenergie zijn.
Wat de motieven kunnen zijn van deze voor mij onbegrijpelijke standpunten is mogelijk voor een deel te begrijpen na lezing van dit artikel in de Correspondent  (dd. 2015).

In het kader van de noodzakelijke energietransitie vond TU Delft het een goed idee om een eredoctoraat toe te kennen aan Frans Timmermans, Eurocommissaris voor klimaat. Energietransitie is ook het lustrumthema van de TU Delft, die 180 jaar bestaat.

Ondertussen is niet iedereen blij met dat voornemen van de TU Delft. De aan de TU afgestudeerde werktuigbouwkundige genaamd Jan Asselbergs, is een petitie gestart om de uitreiking van dit eredoctoraat tegen te houden.

Als reden voor de petitie schrijft Asselbergs:

“TU Delft wil Frans Timmermans een eredoctoraat verlenen, vanwege zijn vermeende bijdragen aan het energietransitiebeleid. Echter, Frans Timmermans is voorvechter van biomassacentrales en hij beweert dat kernstroom te duur is en dat de bouw van een centrale 20 jaar duurt. “

En de petitionaris eist dat de TU Delft haar voornemen voor dit eredoctoraat terugtrekt.

De petitie is in de maand november j.l. gestart en trok in eerste instantie niet zoveel belangstelling. Er was een melding op de website climategate.nl. Dit is een website die zich vooral richt op twijfel zaaien en desinformatie delen over klimaatverandering.

Mede initiatiefnemer van een andere klimaatsceptische website (Clintel Nederland) prof. dr. ir. Guus Berkhout, emeritus hoogleraar geofysica, maakte ook zijn bezwaren tegen het eredoctoraat bekend. Dat deed hij in een brief aan de Telegraaf. Hij noemt dezelfde bezwaren tegen het voorstel van het eredoctoraat als in de petitie staan, maar ontkent betrokken te zijn bij de petitie.

Er was eerst niet zoveel belangstelling voor de petitie. Pas nadat o.a. AD er een artikel over plaatste kwamen er veel nieuwe ondertekenaars. Het is wel jammer dat in die artikelen de achtergrond van de petitie niet is toegelicht. Dankzij professor en duurzaamheidscoördinator van TU Delft, Andy van den Dobbelsteen, wordt deze achtergrond (via Twitter) bekend.
Prof. dr. ir. Guus Berkhout, emeritus hoogleraar geofysica deelt ondertussen op zijn site van Clintel zijn vreugde over de laatste ontwikkelingen. En Climategate deelt in de triomf.

Misschien is het een idee om ook steun uit te spreken voor de benoeming van Frans Timmermans, omdat dat ook steun voor de energietransitie is. Een transitie die door Berkhout c.s. al jaren doelbewust wordt tegengewerkt.

https://twitter.com/dobbelska/status/1477718203690360833