Klimaatoverwegingen

Sommige mensen beweren :

De klimaatproblematiek bestaat niet écht, maar is een marketingtrucje. Dat wil zeggen,  men heeft enorm geïnvesteerd in elektrische, schonere energie. Dus moet er snel gebroken worden met de fossiele brandstoffen. Klimaatactivisten worden dan voor het karretje gespannen, van de belangen van een groen kapitalistische industrie.

Goed, deze bewering kán waar zijn. Ik bedoel, alles kan waar zijn. Er is een heel klein percentage wetenschappers dat zegt: De opwarming van de aarde heeft niets te maken met menselijke activiteit.

Mijn punt is hiermee een beetje, stél dat de mensen die dit beweren gelijk hebben (want dat kan in theorie). Wat dan nog? Je neemt het zekere voor het onzekere.

Als je geen prik neemt, is er een káns, dat je in dit/dat land, waar je heen gaat, een ziekte oploopt. Die kans is er, het staat niet honderd procent vast. Dus nemen we dan maar een prik.

De klimaatproblematiek, wordt zéér, zéér waarschijnlijk veroorzaakt door de mensen.

Dus kan men beter ingrijpen. Mocht het nou niet het geval zijn, dat de uitstoot van CO2 invloed heeft op de opwarming, dan kan men alsnog overstappen op modernere middelen. Dat noemt men: het zekere voor het onzekere nemen, baat het niet, dan schaadt het niet. En in deze crisis, lijkt mij dat een vrij logische manier van handelen.

Als we treinen hebben, waarom doen we dan moeilijk met die auto’s de hele tijd? Je kan met de Thalys in een paar uur in Parijs zijn. Waarom zouden we dan met gekke vliegtuigen in de weer zijn? Leg gewoon nog tien Thalysen aan. Ga ondergronds, bouw eindeloze metrotunnels, door heel Europa. Zie je de futuristische beelden al voor je?

De mensen gebruiken nu graag hun auto. De auto, die een schijn van autonomie verschaft. De auto, een symbool van masculiniteit. In het verkeer komen ieder jaar 600 mensen om. Is dat het waard? Hoe vaak botsen treinen tegen elkaar ? Als je een computer hebt, waarom zou je dan met papier en veer schrijven ? Als we elektriciteit hebben, waarom grijpen we dan benzine en kool aan? Is benzine en kool meer boreaal?

Als je geen slippers draagt na het sporten, is er een kans, een káns, dat je een schimmelinfectie oploopt. Waarom zou je dan op blote voeten gaan douchen ? Omdat we altijd al op blote voeten onder de douche gingen? Omdat er sómmige mensen zijn, die zeggen dat het niets met die vochtige omgeving te maken heeft?

De auto verschaft een schijnautonomie. Want al die automobilisten, zitten toch gewoon om negen uur op de snelweg, om naar hun baan te gaan, waar ze de autonomie van een slaaf hebben. Ze worden gedirigeerd naar hun baan, hun kantoor, samen met miljoenen andere ‘autonome’ burgers. Autonoom ben je toch nooit binnen het kapitalisme (of binnen het staatssocialisme). Wel kunnen we schoner handelen, dan we nu doen.