Klimaatimpact zal al miljarden stedelingen treffen in 2050

Miljarden stedelingen lopen in 2050 al het risico op hittegolven, droogte, overstromingen, voedseltekorten, armoede en stroomuitval. Maar dat aantal kan aanzienlijk dalen als steden zich voorbereiden op een gezonde en veilige toekomst.

Dat concludeert C40 Cities, een wereldwijd netwerk van grootsteden, in een onderzoek, dat in kaart probeert te brengen hoeveel stedelingen wereldwijd blootgesteld zullen worden aan de directe en indirecte gevolgen van de opwarming van de aarde.

Tegen 2050 zullen 1,6 miljard mensen in meer dan 970 steden regelmatig blootgesteld worden aan hittegolven. Meer dan 800 miljoen mensen in 570 steden zullen kwetsbaar zijn voor de zeespiegelstijging en kustoverstromingen en 650 miljoen mensen in 500 steden zullen te maken krijgen met drinkwaterschaarste.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be