Klimaatakkoord COP21 Parijs nadert startpunt

Het akkoord dat werd bereikt op de klimaatconferentie COP21 van Parijs nadert zijn startpunt, nu het aantal landen dat het verdrag heeft geratificeerd tot 60 is gestegen. Dit verdrag moet immers niet wachten op de ratificatie door alle 187 om in werking te treden. Dat kan misschien al eind 2016 lukken.

Klassieke verdragen treden pas in werking als alle deelnemende staten (of organisaties van staten) die het hebben ondertekend het ook hebben laten ratificeren door hun parlementen.

In het klimaatverdrag is dit anders geregeld. In de verdragsvoorwaarden staat immers dat het al in werking zal treden wanneer minstens 55 van de 187 landen die het verdrag hebben ondertekend het ook hebben geratificeerd in hun parlement. Bovendien moeten de ratificerende landen samen verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de totale uitstoot van CO2 in de wereld.

De eerste voorwaarde is nu met 60 landen al vervuld, maar deze 60 landen vertegenwoordigen slechts 48 procent van de totale uitstoot van CO2 in de wereld. Er moeten dus nog een aantal landen ratificeren voor het verdrag in werking treedt. De voorstanders van het verdrag zijn echter hoopvol.

“Wat ooit onmogelijk leek, lijkt nu onvermijdelijk”, zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in een reactie. “Ik hoop dat we nog voor het einde van 2016 met trots kunnen terugkijken, wetend dat we de kans gegrepen hebben om ons gezamenlijke thuis te beschermen.”

Inspirerend
Kaisa Kosonen, beleidsadviseur Klimaat en Energiebeleid bij Greenpeace International, noemt het “inspirerend” om te zien dat zo veel landen het akkoord zo snel hebben laten ratificeren door hun parlementen. “De tijden zijn echt veranderd. Als je kijkt naar het proces tijdens de klimaatconferentie COP15 van 2009 in Kopenhagen en je ziet waar we nu al staan, geeft dat het akkoord een zeer goede start.”

Tijdens de klimaatconferentie COP15 in 2009 lukte het de wereldleiders niet om concrete stappen te zetten om de uitstoot te verminderen. Het Akkoord van Parijs in december 2015 verplicht regeringen om beleidsmaatregelen te nemen die de temperatuurstijging op aarde onder de 2 graden Celsius houden ten opzichte van de voor-industriële gemiddelde temperatuur. Ook moeten landen zich inzetten om de stijging nog meer te beperken tot 1,5 graden.

Veel betrokkenen verwachten dat het verdrag nog voor het einde van 2016, minder dan een jaar na ondertekening, in werking zal treden. Dat zou een record zijn, want nooit eerder trad een dergelijk akkoord zo snel in werking.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be