Klimaat in de kijker

Een drietal artikelen over klimaat bij onze Belgische buren van de Wereld Morgen:

Het cynisme tegenover de Klimaatzaak van elf BV’s
Eindelijk nog eens een in het oog springende actie voor het klimaat, dacht ik deze morgen als ik in de badkamer stond te luisteren naar een radiodebat rond de actie ‘Klimaatzaak’ van elf BV’s, onder wie Tom Lenaerts. Deze elf Bekende Vlamingen willen de overheid in gebreke stellen voor hun falend klimaatbeleid. Sommige reacties blijken meteen echter zo negatief, dat de vraag zich aandient: “Wie draait hier nu wie een rad voor de ogen?”

Aanvankelijk was ik optimistisch omdat ik dacht: in tijden van een overheersend populistisch discours is het eigenlijk een verademing dat Bekende Vlamingen zich gezamenlijk voor een actie uitspreken. Misschien zullen onze televisiehelden wél geloofd en gehoord worden. Want de meesten weten nog steeds niet wat te geloven: de poolkappen smelten, maar twee jaar geleden sneeuwde het nog tot in mei! Wat opwarming, hoe opwarming – die energiefactuur voor de chauffage blijft niettemin in stijgende lijn gaan! Bovendien luisteren wij in se niet graag naar wetenschappers die vanuit hun ivoren torens graag met de vinger wijzen, maar zelf in hun webben van theorie en vakjargon blijven steken.

BV’s lijken wel rechtstreekse toegang te hebben tot de harten en gehoorgang van Vlamingen. Hun populaire acties zullen alvast meer effect hebben dan de uitspraken van een droogstoppel van een klimaatwetenschapper. Toch? (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Onderwijs sleutel tot beter klimaatbeleid
Met onderwijs kan een samenleving zich veel beter beschermen tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Grote investeringen in onderwijs zijn dan ook heel belangrijk, stellen onderzoekers van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

Investeren in het onderwijs dient een belangrijk onderdeel te zijn van de algehele aanpak van klimaatverandering. Dat hebben onderzoekers van het Oostenrijkse instituut International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) geconcludeerd.

De onderzoekers ontdekten dat je mensen beter tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering kunt beschermen met investeringen in onderwijs, dan in bijvoorbeeld de bouw van dammen, irrigatiesystemen en andere infrastructuur. IIASA-onderzoeker Raya Muttarak zegt dat “snelle ontwikkelingen en uitbreiding van het onderwijs in de wereld het aantal sterfgevallen bij rampen substantieel vermindert”.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Het klimaat als collectieve verantwoordelijkheid
Elf bezorgde burgers uit de media-, bedrijfs- en kunstwereld, onder wie een aantal BV’s, zoals Nic Balthazar, Francesca Vanthielen, Tom Lenaerts en Stijn Meuris, klagen de Vlaamse, Waalse, Brusselse én federale overheid aan wegens het in gebreke blijven inzake klimaatbeleid. Dat doen ze onder de noemer Klimaatzaak.

Volgens de organisatie maakt de overheid zich schuldig aan nalatigheid of schuldig verzuim door te weinig te doen tegen de opwarming van de planeet. De drie gewesten kregen een ingebrekestelling in de bus en hebben een maand de tijd om te reageren. Als de reactie niet naar verwachting is, worden ze volgend jaar gedagvaard. In Nederland en de Verenigde Staten lopen gelijkaardige initiatieven.

Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, reageerde met een opiniestuk in De Morgen.

Daarin somt de minister op wat zijzelf zoal probeert te doen om haar steentje bij te dragen. Het lijkt haar te ontgaan dat de dagvaarding niet de persoon Joke Schauvliege betreft en het de Klimaatzaak waarschijnlijk niet echt interesseert hoe zij zich verplaatst en hoe ze haar huis verwarmt, maar dat het beleid wordt aangeklaagd, waarin zij nu eenmaal een belangrijke (f)actor is – of zou moeten zijn.

Schauvliege wijst er ook op dat er al heel wat is gebeurd en dat er resultaten zijn geboekt, zowel in de energiesector als in de landbouw en de industrie. Ze geeft wel toe dat “we met z’n allen te veel kilometers rijden met te veel wagens die te veel uitstoten”, maar wijst wat dat betreft op de persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid van de burgers.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)