Klezmer: Joodse bruiloftsmuziek

Klezmer is van origine de instrumentale muziek van de Jiddisch sprekende Joden in met name Oost-Europa. De Jiddische benaming klezmer vindt zijn oorsprong in twee Oudhebreeuwse woorden: kley (werktuig) en zemer (musiceren).

Op Joodse bruiloften, die meestal meerdere dagen duurden, speelden de klezmorim/klezmermuzikanten naast veel dansmuziek ook rituele muziek voor bij de huwelijksceremonie en luistermuziek voor bij de maaltijd. Tot aan het midden van de jaren 1970 bestond er geen naam voor, het werd eenvoudig “Joodse bruiloftsmuziek” genoemd. Nu is het bekend als “klezmer” of “Jiddische muziek”.

Beeld of geluid van deze bruiloften kon ik helaas niet vinden, daarom deze recente uitvoering van Göran Fröst: Be happy!