Klassieke Zwarte Piet niet langer welkom op Haagse scholen

Haagse basisscholen doen de klassieke Zwarte Piet in de ban.  Alle schoolbesturen in de residentie hebben afgesproken racistische kenmerken, zoals de dikke, rode lippen en  de volledig zwarte kleur, te schrappen.  De scholen schrijven in een gezamenlijke verklaring dat:

Uit verschillende jurisprudentie komen in essentie de volgende (ervaren) discriminatoire aspecten naar voren:
  • de zwarte huidskleur;
  • het kroeshaar;
  • de gouden oorringen;
  • de dikke, rode lippen;
  • de gezagsverhouding tussen Sinterklaas en (de domme) (Zwarte) Piet.

Basisscholen in Den Haag krijgen maximaal 3 jaar de tijd om deze racistische kenmerken te verwijderen.

De scholen komen tot dit beleid n.a.v. een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens, waarin onder meer wordt gesteld dat scholen Zwarte Piet niet geheel hoeven te verbannen, maar wel iets dienen te doen aan de “discriminatoire” aspecten, lees: aan de bovengenoemde racistische kenmerken.

De scholen trekken uit de uitspraak van het College de conclusie dat:

1. een school op grond van de Algemene wet gelijke behandeling geen onderscheid mag
maken op grond van onder meer ras. De school heeft in dit kader ook de verplichting om
te zorgen voor een discriminatievrije onderwijsomgeving voor leerli
ngen;
2. de figuur (Zwarte) Piet kent discriminerende aspecten (“dom, knecht en donker”) en ook
al is het niet racistisch bedoeld, het wordt wel als kwetsend ervaren;
3. het College verlangt van het bestuur een actieve en voortvarende invulling aan haar
zorgplicht voor een discriminatievrije omgeving; “Het gaat er hierbij niet om, om de
figuur “Piet” af te schaffen, maar wel om de figuur een dusdanig andere invulling te
geven dat die niet leidt tot negatieve stereotyperingen van mensen met een donkere huidskleur”.
zp. images
usp-rsm-dutch.blogspot.com
Een mooi succes voor degenen die altijd al hebben beweerd dat Zwarte Piet een racistisch fenomeen is. De “slag om Zwarte Piet” is waarschijnlijk door reactionair rechts al verloren toen de politie zo dom was Quinsy Gario tijdens een vreedzame demonstratie in elkaar te knuppelen. Dat oliedomme optreden maakte van de tot dan toe  onbekende Gario in ehhh…. één klap een nationale beroemdheid. Toen er n.a.v. Gario’s acties ook nog een racistisch riool openging, en de mainstream voorstanders van Zwarte Piet zich daarvan niet konden of wilden distantiëren, was het pleit in feite beslecht. Met de klassieke Zwarte Piet is het afgelopen. En good riddance, wat ons betreft.