Klagen heeft geen zin

Eind maart 2011 bracht ik mijn laatste ogenblikken door in mijn ouderlijk huis, dat al geheel onttakeld was (“bezemschoon” noemen ze dat).
In mijn geestesoor zwol het nummer van Porgy & Bess aan, keihard, zoals het ooit in die voorkamer geklonken heeft van de EP. Ik vind nu een filmpje dat ongeveer die versie benadert. Of is het hem?

[PORGY] Oh, I got plenty o’ nuttin’
An’ nuttin’s plenty fo’ me
I got no car, got no mule, I got no misery
De folks wid plenty o’ plenty
Got a lock an dey door
‘Fraid somebody’s a-goin’ to rob ‘em
While dey’s out a-makin’ more
What for?
I got no lock an de door
(Dat’s no way to be)
Dey kin steal de rug from de floor
Dat’s okeh wid me
‘Cause de things dat I prize
Like de stars in de skies
All are free
Oh, I got plenty o’ nuttin’
An’ nuttin’s plenty fo’ me
I got my gal, got my song
Got Hebben de whole day long!
No use complainin’!
Got my gal, got my Lawd, got my song

[WOMEN] Porgy change since dat woman come to live with he

[SERENA] How he change?

[ALL] He ain’t cross with chillen no more, an’ ain’t you hear how he an’ Bess all de time singin’ in their room?

[MARIA] I tells you dat cripple’s happy now

[ALL] Happy

[PORGY] I got plenty o’ nuttin’
An’ nuttin’s plenty fo’ me
I got de sun, got de moon
Got de deep blue sea
De folks wid plenty o’ plenty
Got to pray all de day
Seems wid plenty you sure got to worry
How to keep de debble away
I ain’t afrettin’ ‘bout hell
Till de time arrive
Never worry long as I’m well
Never one to strive
To be good, to be bad
What de hell, I is glad l’s alive
Oh, I got plenty o’ nuttin’
An’ nuttin’s plenty fo’ me
I got my gal, I got my song
Got Hebben de whole day long
No use complainin’
Got my gal, (got his gal)
Got my Lawd, (got his Lawd)
Got my/his song!


I got plenty o’nuttin’, Lawrence Winter. Orkest onder leiding van Lehman Engel en het J. Rosamond Johnson Koor