”Kindersterfte in Gaza vertoont voor het eerst in 50 jaar weer een stijgende lijn”

Een studie van UNRWA, de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen, heeft aangegeven dat voor het eerst in vijftig jaar de kindersterfte in Gaza weer aan het stijgen is. De stijging is mogelijk een gevolg van de Israëlische blokkade, volgens de directeur van het gezondheidsprogramma van UNRWA. UNRWA voert dit soort studies elke vijf jaar uit. Deze week werden de resultaten van 2013 bekend. De trend was de laatste vijftig jaar dat de kindersterfte steeds verder daalde, van 127 sterftegevallen per 1.000 geboorten in 1960 naar 20,2 in 2008. Bij de laatste telling van 2013 steeg dit echter weer naar 22.4 per 1,000 geboorten. Vooral het cijfer voor ‘neonatale mortaliteit’ (sterfgevallen van baby’s vóór zij de leeftijd van vier weken hebben bereikt) steeg significant: van 12 per 1.000 geboorten in 2008 naar 20,3 in 2013. “Kindersterfte is één van de beste indicatoren voor de gezondheid van een gemeenschap,” aldus dr. Akihiro Seita, de directeur van het gezondheidsprogramma van UNRWA. “Het geeft de gezondheidstoestand aan van moeder en kind en het wordt gebruikt als één van de belangrijkste indicatoren in het Millennium Ontwikkelingsprogramma van de VN. “Het cijfer”, aldus dr Seita, “is in de hele regio, waaronder Gaza, de laatste tientallen gestaag omlaag (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist