Kinderlijkjes aan de grenzen van Europa

Terwijl de kinderlijkjes aanspoelen in noord en zuid aan de grenzen van Europa zet de Deense regering (hoe durven die zich nog socialistisch of sociaal democratisch te noemen) verdere stappen om migratie (een mensenrecht) onmogelijk te maken voor mensen die niet tot de geprivilegieerde rijken van de wereld behoren (vnl wit en westers). In korte tijd werd besloten:

vluchtelingen terug te sturen naar oorlogslanden
de asielprocedure te verplaatsen naar buiten Europa
academici te beperken in hun onderzoek naar (onder andere) migratie
(lees even door de stokpaardjes van Engelen heen, de aandacht voor het onderwerp is terecht)

In Nederland zijn er wel partijen die dit Deense voorbeeld willen volgen. In heel Europa is het anti-migratie geluid steeds sterker te horen. We verliezen onze menselijkheid, en verliezen onszelf in hardvochtig eigenbelang.

Het is niet zo dat iedereen het eens is met deze politiek van uitsluiting. Er zijn volop groeperingen en individuen die zich inzetten om het lot van migranten, asielzoekers, vluchtelingen, arbeidsmigranten en anderen die verdreven zijn van huis en haard, ontheemd niet alleen door oorlog en economisch geweld, maar ook door natuurgeweld als gevolg van de klimaatramp die zich voltrekt, te verbeteren.
Om hulp en verlichting te bieden.

Dit verzet krijgt vandaag een gezicht door acties van #AbolishFrontex.