Kinderen in Zaanstad mogen best longkanker krijgen

Stichting Agora bouwt een nieuwe school. Hiervoor wordt een pand direct aan het huidige schoolplein gesloopt.

  • 4 februari wordt asbest gevonden (uit de rapporten blijkt dat dit al in dec 2014 bekend was, maar vermoedelijk vanwege kostenbesparing niet is onderzocht).
  • 5 februari wordt de eerste paal geslagen (kindjes vieren een feestje bij sloopterrein waar asbest is gevonden).
  • 6 februari, op vrijdag wordt na schooltijd het terrein voorzien van asbest afzetting.

Er wordt een interpellatiedebat gehouden, waarbij de D66-wethouder aangeeft dat het gaat om een half vuilniszakje hechtgebonden, en dus niet gevaarlijk asbest.  Nu komt de werkelijke informatie boven water. In december 2014 wordt een asbest inspectie gedaan door Oesterbaai (zie rapport). Hierin wordt aangegeven:

Tabel 1.3 UITSLUITINGEN WAARVOOR AANVULLEND ONDERZOEK NODIG IS:

Fundering: Asbesthoudende plaatmateriaal…
Noot bij tabel 1.3: uitsluitingen tijdens het onderzoek (nader te onderzoeken door middel van aanvullend onderzoek).

Vervolgens wordt in paragraaf 1.3 geconcludeerd:
De vergunningverlener verplicht in de omgevingsvergunning tot de aanvullende inventarisatie (Type B). Deze aanbeveling komt voort uit het feit dat in de niet onderzochte constructieonderdelen niet direct waarneembare asbesthoudende toepassingen worden verwacht.

Kortom, de fundering is niet alleen verdacht, de school is ook nog eens verplicht om dit te onderzoeken. Hierover zegt de wethouder in het interpellatiedebat dat de fundering niet onderzocht is omdat je niet kunt onderzoeken wat je niet kunt zien, the biggest bullshit of the century. Bij navraag bij asbestdeskundigen, wordt aangegeven dat onderzoek op het slooppand (dat ruimte moet maken voor de nieuwbouw) goed te doen is. Een kwestie van een gat graven aan de zijkant van het gebouw en een daartoe gecertificeerde inspecteur zijn werk laten doen.

Eind januari wordt het gebouw gesloopt, zonder dat de fundering is onderzocht. Er spelen in deze tijd regelmatig kinderen op het schoolplein. 4 februari wordt de sloop stilgelegd; het asbest dat werd aangegeven in het rapport van december wordt aangetroffen. Opnieuw wordt er een inspectie gedaan.

Resultaat:

In rode letters op pagina 4 van het Inspectus rapport:
In de fundering worden asbest stelplaatjes aangetroffen van asbest risicoklasse 2.
‘Aangezien de stelplaatjes zwaar beschadigd zijn en verweerd, en verspreid liggen ook door het puin wat aanwezig is op de bouwplaats, is de aanbeveling de stelplaatjes en het aanwezige puin op de bouwplaats onder asbestcondities te saneren.’

Als gevolg van het niet uitvoeren van het verplichte onderzoek naar asbest op de fundering, is door de sloop het aanwezige asbest beschadigd en verspreid. Voor de sloop was er geen sprake van besmet gebied, na de sloop is er sprake van zwaar beschadigd asbest en een besmet terrein van 350m2 (zie tabel 4.1 Inspectus rapport). Tussen het puin ligt zwaar beschadigd asbest als gevolg van het slopen, hierbij zijn zeker vezels vrij gekomen. Het gaat hierbij om Chrysotiel en Crocidoliet, zeer schadelijke vezels voor de volksgezondheid. De wethouder doet een asbestbesmetting van 350 m2 met een verhoogd risico (klasse 2), af als een half vuilniszakje ongevaarlijke asbest plaatjes. De gemeente grijpt niet in.

Zie ook:

http://deorkaan.nl/asbest-bij-toermalijn-al-twee-maanden-bekend/ 

http://www.dichtbij.nl/zaanstreek/regionaal-nieuws/artikel/3903103/zaans-peil-omwonenden-toermalijn-vragen-gemeenteraad-stuur-bw-naar-huis.aspx