Kiezer grote verliezer

Met kapitale neonletters was het Grote RTL-debat aangekondigd, want een ieder moest het zien. Echter, bij het volgen van het debat was de teleurstelling des te groter. En de grote verliezer is …. de (zwevende) kiezer. Het was af en toe zo slaapverwekkend, dat men makkelijk in slaap kon sukkelen.

Als de gemiddelde kiezer het debat wilde gebruiken om munitie op te doen om een bewuste keus te maken bij de komende Provinciale Statenverkiezingen, is hij of zij bedrogen uitgekomen. Niets maar dan ook niets over deze verkiezingen, misschien was er een kleine poging van het CDA toen de fractievoorzitter voorzichtig begon over het bouwen in het groen. Het NRC had zelfs geteld dat twee keer het woord provincie was gevallen, poeh, poeh … Maar daar hield het dan ook wel bij op; het ging alleen maar om landelijke stokpaardjes, die algemeen bekend zijn en die uit ten treuren zijn uitgekauwd en zelfs al uitgespuugd. Daarbij was de opzet weer het oude bekende patroon, waarbij de aanvallen zelfs op de man gespeeld werden en sommige nieuwkomers meededen aan de wedstrijd Wie trekt in de snelste tijd de meeste gekke bekken.

Natuurlijk is het moeilijk om een debat in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen te organiseren, want wie moet je uitnodigen over welke onderwerpen; de kans is groot dat de onderwerpen van Gelderland nauwelijks spelen in Limburg, echter een beetje organisatie had de verkiezingsprogramma’s van de partijen per provincie naast elkaar kunnen leggen, daaruit de overlap kunnen halen en dan lijsttrekkers kunnen uitnodigen voor een debat.  Mooi hierbij zou zijn om bepaalde provinciale onderwerpen tussen provincies en tussen partijen bespreekbaar te maken; waarschijnlijk zouden er verrassende standpunten uitkomen en mogelijk zelfs tussen provincies binnen dezelfde partij.

Zo’n debat begint uiteraard met het kort voorstellen van de provincies, uitleg van Provinciale Staten en waarom er op de Staten gekozen moet / mag worden en tevens de link naar de Eerste Kamer. Maar met zo’n debat zou het ook duidelijk kunnen worden, waarom iemand uit, zeg Den Haag op de lijst staat in de provincie Gelderland. Stel dat zo’n persoon zoveel stemmen krijgt, dat hij of zij gekozen wordt, zou deze volksvertegenwoordiger dan in de Staten van Gelderland plaats nemen? Blijft nog een kleine vraag openstaan: zou deze persoon uit Den Haag op meerdere lijsten, dus meerdere provincies, op de lijst staan? In lang vervlogen tijden, kon men alleen op een lijst komen, als men in de plaats of provincie woonde; uitgezonderd natuurlijk de Tweede en de Eerste Kamer, maar misschien is er ondertussen wat aangepast.