Kies voor natuur in het post-corona tijdperk

Veel overheden stellen terecht geld ter beschikking om te voorkomen dat de economie helemaal instort door de coronacrisis. Laten we daarbij geld voor natuurherstel en maatregelen voor het klimaat en milieu niet vergeten, stelt Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland.

Terecht wordt er veel geld beschikbaar gesteld voor het post-corona tijdperk. Geld is nodig om al die zzp’ers en kleine zelfstandigen die plots zonder werk en inkomen zitten te helpen. Bovenal moet geïnvesteerd worden in de gezondheidszorg en andere cruciale sectoren om het menselijk leed dat het Covid-19 virus veroorzaakt te minimaliseren en het virus ‘te verslaan’. Maar wat als we deze pandemie hebben verslagen? Een economische recessie is onvermijdelijk. Over de omvang daarvan valt nu nog niet veel te zeggen, maar dat die komt is zeker. De vraag is nu: wat doen we dan?

– Lees verder bij de bron