Kernwapens in Nederland en wat men er aan kan doen

De vermeende rationaliteit achter de waanzin die sinds vijfenzeventig jaar de mensheid regeert.
“Verouderde kernwapen die geen enkel nu meer hebben.”
Hadden ze dan ooit wel nut? Wat betekent “verouderd”?
Niettemin:

Kernwapens in Nederland

Op de Nederlandse vliegbasis Volkel liggen ongeveer twintig Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Sterk verouderde wapens die geen enkel nut meer hebben, maar die voor miljarden euro’s gemoderniseerd worden. De kernwapens in Nederland vormen een publiek geheim: de regering bevestigt noch ontkent het bestaan ervan, hoewel iedereen weet dat ze er liggen. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich via verschillende moties al uitgesproken voor verwijdering van deze kernwapens uit Nederland, maar die moties zijn tot nog toe niet uitgevoerd. Daarmee negeert de regering een wens van het grootste deel van de Nederlandse bevolking.

Nederland, teken het kernwapenverdrag!

Uit peilingen, in de Europese landen die Amerikaanse kernwapens huisvesten – Italië, Frankrijk, België én Nederland – blijkt keer op keer dat de overgrote meerderheid van burgers tégen kernwapens is. Kernwapens bedreigen dan ook vooral hen. Mensen die niks met oorlog te maken willen hebben, maar wiens leed bij een aanval ongekend en verschrikkelijk is. Het verbod op kernwapens dat de VN in 2017 aannam is de beste manier om dit gevaar af te wenden, daarom moeten zoveel mogelijk landen dit verdrag ondertekenen.

“Ondanks het duidelijke signaal dat de Tweede Kamer gaf om het VN-kernwapenverbod te ondertekenen, en ondanks dat de regering zelf heeft gezegd dat er geen wettelijke obstakels zijn, weigert de regering tot dusver het VN-Kernwapenverbod te tekenen. Laat daarom nu je stem horen! Want we willen een tweede Hiroshima voorkomen. Ja! Ik teken het statement!

Bron