Karig minimabeleid van de gemeente Amsterdam moet op de schop

[Eergisteren] besteedde Het Parool met het artikel “Amsterdamse regeling voor toeslagen minima deugt niet” aandacht aan de perikelen rond het krenterige minimabeleid van de gemeente Amsterdam. Begin april heeft advocaat Marc van Hoof voor een cliënt een rechtszaak gevoerd over de individuele inkomenstoeslag. In zijn uitspraak van 5 april stelde de rechtbank de gemeentelijke verordening over de individuele inkomenstoeslag buiten werking. De gemeente moet zijn huiswerk gaan overdoen, maar lijkt daar bijzonder weinig zin in te hebben. Als Bijstandsbond zijn wij daarom de druk aan het opvoeren, samen met onze achterban van bijstandsgerechtigden.

In de verordening over de individuele inkomenstoeslag staat dat alleen armen met schulden in aanmerking komen voor een toeslag in de vorm van een VVV-bon, en binnen deze groep bovendien alleen nog maar degenen die met succes een schuldsaneringstraject doorlopen. Enkel de schuldhulpverlener kan die toeslag dan aanvragen. De cliënt van Van Hoof stelde zich op het standpunt dat de verordening in strijd is met de Participatiewet. Tot 2015 bestond er een rijksregeling voor de langdurigheidstoeslag, waarbij alle langdurige minima enige honderden euro’s per jaar kregen om het verlies in koopkracht vanwege de bezuinigingen enigszins te compenseren. Bij de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 werd die rijksregeling afgeschaft. De mensen die langdurig op een minimuminkomen zaten, dreigden er daardoor honderden euro’s per jaar op achteruit te gaan.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak