Kapitalisme in het web van leven

Halverwege zijn boek “Kapitalisme in het web van leven” geeft Jason W. Moore de noodzaak weer voor een complete theoretische herbewerking en synthese van het marxistische, ecologische en feministische gedachtegoed door het volgende te stellen: “Ik denk dat velen van ons intuïtief begrijpen – zelfs wanneer onze analytische kaders achterlopen – dat kapitalisme meer is dan een “economisch” systeem, en zelfs meer dan een sociaal systeem. Kapitalisme is een manier om de natuur te organiseren.” Kamil Ahsan sprak met Moore over zijn boek dat hij schreef om grip te krijgen op nieuwe uitdagingen en oude aannames. “Kapitalisme in het web van leven” verscheen in augustus 2015 bij uitgeverij Verso.

Kamil Ahsan: Wat was de drijfveer achter “Kapitalisme in het web van leven”?

Jason W. Moore: “Ik wilde een raamwerk opstellen dat ons de kans geeft om de geschiedenis van de laatste vijf eeuwen te begrijpen op een manier is die past bij de crisis waar wij vandaag de dag mee te maken hebben. De laatste vier decennia hebben wij een “groene rekenkundige” benadering gehad ten aanzien van het concept crisis. Als we een economische of sociale crisis hadden, of een andere vorm van crisis, dan stopten we die in het ene hokje. Wanneer we dan een ecologische crisis hebben – water, energie of klimaat – dan gaat die in een ander hokje.

Als we kijken naar de afgelopen vier decennia, dan hebben milieuactivisten en andere radicalen alarm geslagen over die crisissituaties, maar ze hebben nooit bedacht hoe ze die samen konden brengen. Ecologische denkers hebben dingen gezegd maar wat anders gedaan – ze beweerden dat mensen een onderdeel vormen van de natuur en dat alles in de moderne wereld draait om onze relatie met de biosfeer. Maar als ze toekwamen aan organiseren of analyseren dan kwam hun verhaal toch neer op “maatschappij plús natuur”, alsof de relatie tussen die twee niet zo intiem, direct en onmiddellijk is zoals ze in werkelijkheid is.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak