Kanker in Gaza: 58% tekort aan medicijnen en 40% aan uitreisvisa voor behandeling elders

Het mensenrechtencentrum al-Mezan heeft maandag, ter gelegenheid van ”Wereld kanker dag” een boekje open gedaan over de situatie van kankerpatiënten in Gaza. De statistieken wijzen uit dat er 8,515 kankerpatiënten zijn in Gaza, van wie 608 kinderen en 4,705 vrouwen.
Zij hebben te maken met chonische tekorten aan medicijnen, aan medische apparatuur of goed opgeleid personeel, en aan brandstof. Wat medicijnen betreft was gemiddeld 58% van de 65 verschillende soorten voor kanker- en leukemie-patiënten in 2018 niet voorhanden in Gaza. In april 2018 rees dat percentage zelfs tot 80% (als gevolg van de boycot van de Palestijnse Autoriteit op de Westoever, AbuP.) Vanzelfsprekend steeg het overlijdensrisico van de patiënten dienovereenkomstig
Een andere ernstige hinderpaal zijn de Israelische restricties op reizen. In Gaza is geen apparatuur aanwezig voor radiotherapie. Er is gebrek aan diagnostische apparatuur en de capaciteit van behandelcentra is beperkt. Onder het internationale recht is Israel verplicht voor het welzijn van de bevolking onder bezetting te zorgen en dus uitreisvergunningen te verstrekken,. Maar volledig in strijd daarmee vertraagt Israel uitreisvergunningen, of weigert ze zelfs geheel. Volgens de gegevens die al-Mezan bijhoudt kon in 2018 38% van de patiënten om deze reden geen beroep doen op behandelingen buiten Gaza.
Verder misbruiken de Israelische autoriteiten de uitreisvergunningen ook als drukmiddel om mensen te werven als informanten en ook worden patiënten op weg naar bestemmingen buiten Gaza gearresteerd. In 2018 waren dat vijf patiënten, die op die manier ook geen behandeling kregen. Al met al documenteerde al-Mezan tussen 2016 en 2018 de dood van 45 patiënten in de context van vertraagde of geweigerde uitreisvergunningen.
Los van deze zaken zijn er andere factoren die zeer ernstige gevolgen hebben voor de algehele gezondheidszorg. Dat zijn het gebrek aan goede riolering, aan bruikbaar drinkwater, de inkomenssituatie die het grote aantallen mensen onmogelijk maakt voldoende gezond voedsel aan te schaffen, en de slechte luchtkwaliteit.

Al-Mezan stelt dat de situatie van de patiënten in Gaza dringend uitgebreide maatregelen vereist. Daaronder zijn dat de Palestijnen onderling hun politieke twisten niet gebruiken om de gezondheidszorg te belemmeren, dat de internationale gemeenschap te hulp komt met het verschaffen van medicijnen, apparatuur, en manieren om het personeel op te leiden, en dat de internationale gemeenschap druk uitoefent op Israel, opdat dit land zijn verplichtingen onder het internationale recht nakomt en patiënten niet tegenhoudt om tijdig behandelingen buiten Gaza te ondergaan.

– Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist