Kabinet heeft zorg armen aan kerken overgedragen

Nou, daar ben je klaar mee. Komen de ouderlingen en de pastoors weer over de vloer om te bepalen hoe je moet leven. Het is toch te gortig voor woorden dat in een land als Nederland mensen die het niet zo breed hebben van liefdadigheid moeten leven en rijken gewoon van alle voorzieningen (lees subsidie’s betaald door u en mij!) gebruik kunnen worden om steeds rijker te worden. Ik vind dat oneerlijk verdeeld. Of is dit het ‘gristelijke’ gezicht van het CDA, tevens een poging om de kerken weer vol te krijgen?