Justitie deed mee aan kernramphype bij actie Greenpeace

Herinnert u zich nog die levensgevaarlijke actie van Greenpeace bij een kerntransport, vorig jaar oktober? Prof. Mr. Dr. Ir. Richard de Mos (ex-PVV) en de Telegraaf waren er helemaal zeker van: Nederland was maar tenauwernood aan een kernramp ontsnapt, er waren mensenlevens in gevaar gebracht.

Maar nu blijkt dat naast deze twee volstrekt betrouwbare bronnen óók Justitie zelf bewust deze mythe in stand heeft gehouden. Zij wisten al direct dat er slechts sprake was van een kistje met een ballon die onder het spoor begraven was, in plaats van een zeg maar allesondermijnende, geheime, anarchistische tunnel:

Uit twee processen-verbaal die justitie pas na tien maanden heeft vrijgegeven, blijkt dat deskundigen van ProRail al op 10 en 11 oktober 2011 hebben verklaard dat het ingraven van kistjes tussen de dwarsliggers van het spoor géén gevaar vormde voor het kerntransport.

Aanvankelijk wordt de arrestatie stilgehouden, totdat De Telegraaf op 13 oktober op de voorpagina op basis van bronnen bij de politie meldt dat Nederland een ‘ramp’ bespaard is gebleven. Justitie brengt diezelfde dag een persbericht uit: Greenpeace noemt de actie dan wel ludiek, maar dit betekent voor justitie ‘niet dat daarmee het spoorverkeer niet in gevaar gebracht had kunnen worden’. Op dat moment echter beschikt justitie al over twee verklaringen van deskundigen die verzakking of andere schade aan het spoor uitsluiten.

Het CDA stelt Kamervragen, en minister Verhagen bevestigt dat hij het eens is met de minister van Justitie dat het ondergraven van treinrails onverantwoordelijk is.

Uiteindelijk blijft er niets anders over dan een boete van 60 euro voor het zonder vergunning graven op het spoor. Pas vorige maand kwam de advocaat van Greenpeace erachter dat Justitie al die tijd al wist dat er niets aan de hand was.

Was minister Maxime Verhagen (CDA) in die tijd niet nét bezig met een lobby voor een nieuwe kerncentrale? En moest daarom alle protest ertegen misschien als onverantwoordelijke, gevaarlijke onzin geframed worden? De scheiding van uitvoerende en rechterlijke macht is in dat geval wel héél dun.