Juich, het leger wordt onnodig

Nederland mist vijanden vanwege allerlei ontwikkelingen. Soms wordt er nog eentje opgespoord. Mali schijnt bijvoorbeeld heel erg gevaarlijk. De verminderde dreiging is meer dan het 200-jarig bestaan van de krijgsmacht een feestje waard.

Militair historicus Christ Klep beaamt de trend.

“Het ministerie van Defensie is nog niet de helft van wat het vroeger was”, zegt Klep. Ieder jaar loopt de begroting voor defensie terug en ook het aantal werknemers daalt. (NOS)

Klep is overigens een mal zeurpietje. Hij heeft weemoed naar een bedreigende situatie waarbij een groot leger nodig is.