Joodse burgerrechtenbeweging VS kotst Geert Wilders uit

Het wil niet echt vlotten met die internationale anti-islamitische doorbraak van Den Lijder. Voor zover hij er al contact legt is dat steevast met gecertificeerde extremisten, zoals Pegida in Duitsland, dan wel hysterische nitwits  als Pamela Geller of Michele Bachmann. Nu is hij weer uitgenodigd door twee Republikeinen, Steve King en Louie Gohmert, die binnen de Amerikaanse politiek nou bepaald niet helemaal voor normaal worden aangezien, zoals Walter van der Cruysen al beschreef. Nou, en als ze dat in de VS al van je vinden moet het ver gaan.

Ook is nu duidelijk geworden dat Wilders niet zozeer gesteund wordt door de joodse gemeenschap in de Verenigde Staten, als wel specifiek door de zionistische pro-Israëllobby.

Zo laat de Joodse burgerrechtenbeweging ADL weten:

„De heer Wilders heeft het recht om zijn mening te uiten. Maar een platform geven aan een man die een internationaal symbool is voor antimoslimhaat geeft hem niet alleen geloofwaardigheid maar bewijst ook een slechte dienst aan het Congres dat is opgericht met het doel te voldoen aan het Amerikaanse ideaal van tolerantie.” (Telegraaf)

En de Jewish National Democratic Council:

„Het is al erg genoeg dat de Afgevaardigden King en Gohmert het Wilders – die bewezen heeft een xenofobisch individu te zijn – toestaan hun evenement bij te wonen maar dat alles verbleekt door hem er zelfs actief voor uit te nodigen.” (Telegraaf)

Wilders heeft zichzelf definitief gemarginaliseerd, zo lijkt het wel. Het gevaar moet dan ook al enige tijd vooral geducht worden van zogenaamd normale rechtse partijen, als een VVD, CDA en wellicht de VNL, en zelfs de PvdA, die grote delen van de agenda van die immers ‘volstrekt normale partij’ de PVV inmiddels overgenomen hebben.