Joel Voordewind zocht, op bezoek in het beloofde land, naar bevestiging van Bijbelse vooroordelen

Joël Voordewind fotografeerde ”fabriekdirecteur Yehuda Cohen met één van zijn Palestijnse medewerkers” in een plasticfabriek in de nederzetting Ariël. Volgens Voordewind verdient deze Cohen een bonus voor de vrede. Volgens Voordewind wordt hij namelijk gedreven door ”een verlangen naar verzoening tussen Joden en Palestijnen”. En daarom ”probeert hij een fabriek draaiende te houden in wat de Palestijnen ‘bezet gebied’ noemen (aanhalingstekens van Voordewind).

Ik benijd ze wel eens, die echte gristelijke christenen. Het moet heerlijk zijn om in de zekerheid te leven dat God de wereld precies 5774 jaar geleden in zes dagen schiep, dat wie maar genoeg in Christus gelooft het eeuwige leven deelachtig zal worden, en dat God het Heilige Land heeft beloofd aan de Joden en aan niemand anders.Wat dat laatste betreft heeft het Tweede Kamerlid Joël Voordewind zojuist een reisje naar dit beloofde land, afgerond waarin hij – zo laat hij ons weten in enkele stukken op zijn blog (waarvan ééntje ook verscheen in Trouw) moest betreuren dat de vrede nog ver te zoeken leek. Nu is die laatste waarneming nauwelijks nieuws te noemen. Maar Voordewind weet er een speciale draai aan te geven die duidelijk maakt dat hij beter dan de meesten van ons over een (van God gegeven?) zekerheid beschikt die maakt dat hij weet hoe dat komt.
………. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Abu Pessoptimist