Jesses!

JESSES!
De zondagmorgenbeslissing van BNN/Vara en netbeheerder NPO om “Jesse” niet uit te zenden op 4 september lijkt niet wereldschokkend. Maar ze is wel tekenend voor de panische verlamming van de georganiseerde Nederlandse sociaaldemocratie. Let wel: Ik zeg ‘georganiseerde Nederlandse’. Want het sociaaldemocratische gedachtengoed zoals dat zich ruim honderd jaar lang heeft ontwikkeld in Europa, is actueler dan ooit. Alleen: in Nederland, meer dan elders, is het geheel van socdem *organisaties* onherkenbaar en ondoordringbaar verschrompeld.

De laatste kwart eeuw hebben PvdA-ers en gelijkgezinden op links en centrumlinks zich in georganiseerd verband voornamelijk opgehouden in Pim Fortuyn’s vermaarde linkse kerk. Eigenlijk een linkse #schuilkerk met managementboeken als evangeliën.
Geen wonder dus, dat de neoliberale koorknapen van de Vara, geconfronteerd met de brutale #censuur-eisen van PVV-ideoloog Bosma en would-be cultuurdictator Baudet, op de meest beschamende manier door de knieën gingen.

Als ik afga op wat er nu over de Jesse-documentaire bekend is, vrees ik, dat deze het niveau van de eikeltjespyjama niet veel overstijgt. En dat, terwijl het nieuwe en jonge élan van GroenLinks zoveel beter verdient. Bij het GL van nu is er potentieel om de zorg te humaniseren, onderwijs toegankelijk te maken, wonen bereikbaar te maken voor iedereen, de loonkloof weer normaal te maken, energierevolutie en echte vredespolitiek.

Dat de timmerlui van de huidige VARA dat niet kunnen of willen zien, is tot daaraan toe. Maar, gegeven de machtsverhoudingen in de echte wereld buiten de schuilkerk, hadden ze toch op zijn minst kunnen zeggen: “Ok, censuur-eisers, jullie krijgen na de uitzending een half uur lang de kans om je punt te maken. Uitgenodigd: Bosma, Baudet, Femke Halsema, Gerdi Verbeet. Discussieleiding: Frans Weisglas.”
Het had een beginnetje kunnen zijn.