Jeruzalem: families sloopten hun huizen om te voorkomen dat er kolonisten in trokken

Jihad Shawamreh, een taxichauffeur van 50 huurde een bulldozer om het huis dat hij in het jaar 2000 eigenhandig had gebouwd en waarin hij, zijn ex vrouw Fawzia en hun zes kinderen sindsdien hadden gewoond, volledig te slopen. Ook het buurhuis van de familie Abu Rmeileh onderging dat lot. Het was het droevige gevolg van een juridische strijd die in januari werd beslecht door het Israelische hooggerechtshof met de uitspraak dat de grond waarop de huizen waren gebouwd sinds 1974 joods bezit was. De families zouden de koopakte hebben vervalst. Shawamreh betoogt dat hij de grond te goeder trouw heeft gekocht.

Krachtens de uitspraak van het hof hadden de families de huizen op 1 augustus moeten ontruimen. Het ”Land van Israel Fonds” dat als doel heeft alle grond van Eretez Yisraeel in Joodse handen te krijgen, adverteerde een aantal maanden geleden om vier ”idealistische Joodse families”te werven die vanaf dat moment in de huizen zouden willen gaan wonen. Maar Shawamreh zei de boel liever af te breken dan dat zijn huis weer een nieuwe Joodse nederzetting in Beit Hanina zou worden. De familie is vanaf nu dakloos en heeft zijn intrek genomen in een tent.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist