Jagersclub wil knallen voor de kievit

Het is moeilijk zoniet onmogelijk goede trouw te veronderstellen bij de jagersclub die in het achteruitgaan van grutto en kievit reden zien om pief paf poef tegen vossen en marters te doen.
Zie ook hier.

De Jagersvereniging KNJV voert een fanatieke lobby voor uitbreiding van de mogelijkheden om vossen, kraaien en marters te doden. Bovendien wil de KNJV meer mogelijkheden om nestplaatsen van roofvogels, ooievaars en blauwe reigers te verplaatsen. De organisatie wenst deze verruimingen om weidevogels te redden.

Vogelbescherming Nederland vindt de KNJV-plannen draconisch. Gebiedsgericht maatwerk  waarbij boeren, natuurterreinbeheerders, onderzoekers en jagers samenwerken om de eisen die weidevogels aan hun omgeving stellen te realiseren is de basis voor succes. Daarom roept Vogelbescherming de Tweede Kamer en minister Schouten op de KNJV-plannen resoluut af te wijzen. Op deze manier worden weidevogels niet gered.

Lees verder bij Vogelbescherming.