Israel’s folterpraktijken maken EU-subsidies voor project Law Train illegaal

EU-subsidies voor onderzoeksproject Law Train schenden het internationaal recht en de mensenrechten. Dat is het besluit van 25 internationale juridische experten. Dit project doet onderzoek naar ondervragingstechnieken. De KULeuven en het ministerie van justitie werken er aan mee samen met Israëlische politie en inlichtingendiensten, die Palestijnse arrestanten folteren tijdens ondervragingen.

Het onderzoeksproject Law Train is een samenwerkingsverband van de Israëlische politie, het Israëlische ministerie voor openbare veiligheid en de Israëlische militaire en civiele inlichtingendiensten met Europese academische instellingen, politiediensten en privé-bedrijven.

Bedoeling van het onderzoeksproject is de ondervragingstechnieken van gevangenen op elkaar af te stemmen. Tevens wil dit project de samenwerking tussen deze instellingen harmoniseren en efficiënter maken. Het project kreeg 5 miljoen euro subsidies van het onderzoeksprogramma Horizon 2020 van de EU.

25 internationale juridische experten onderzochten de criteria van het onderzoeksproject en de EU-reglementering voor het toekennen van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek. De eigen EU-regels verbieden subsidiëring van en medewerking aan onderzoek wanneer daar organisaties bij betrokken zijn, die zich schuldig maken aan schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be