Israelische soldaten die 16-jarige doodden niet vervolgd, want al die anderen gingen ook vrijuit

Twee Israelische soldaten die terecht stonden omdat ze in 2013 de 16-jarige Samir Awad uit het dorp Budrus met acht schoten in de rug doodschoten, worden bij nader inzien toch niet veroordeeld. Het openbaar ministerie heeft bekendgemaakt dat de tenlasteleggingen zijn ingetrokken. (Overigens stonden de soldaten niet terecht wegens de moord die ze hadden gepleegd, maar wegens het ”onzorgvuldig omgaan met vuurwapens” wat bij de veroordeling die nu van de baan is, een heel wat mildere straf zou hebben opgeleverd).
De twee soldaten, van wie de naam niet bekend gemaakt mocht worden (dat mag alleen bij Palestijnse verdachten) hadden zich in 2013 in een hinderlaag opgesteld bij de ”Afscheidingsmuur”, niet ver van Samirs school, waar hij zojuist met zijn medeleerlingen een examen had afgelegd aan het einde van het semester.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist