Israelische rechter noemt getuigenverklaring directeur Palestine Media Watch onbruikbaar

Nauwelijks heeft een Israelische rechter bepaald dat de zionistische waakhond-groep Im Tirtzu ongestraft een fascistische organisatie mag worden genoemd, of opnieuw doet een rechter een uitspraak die een klap in het gezicht van de rechtse fatsoensrakkers en hasbara-kampioenen mag worden genoemd. `

Ditmaal was de degene die klap ontving Itamar Marcus, de directeur en oprichter van de organisatie Palestine Media Watch. Hij werd door een rechter een “incompetente” getuige genoemd in een zaak waarbij geprobeerd werd de Palestijnse Autoriteit aan te klagen wegen het aanzetten tot ’terroristisch geweld’ tegen Israël en Israëli’s. Palestine Media Watch (PMW) is een organisatie die erop uit is zoveel mogelijk uitingen van Palestijnen bijeen te sprokkelen waaruit blijkt dat ze bloeddorstig, c.q. antisemitisch zijn, niet deugen en uit zijn op geweld tegen Joden.

Directeur Marcus is een graag geziene gast in Amerikaanse politieke kringen en ook hier in Nederland bij Christenen voor Israël. Ook sprak hij in de Tweede Kamer op uitnodiging van Christen-politici als Joël Voordewind (CU) en Kees van der Staaij (SGP).

De zaak waar het om ging was aangespannen door een Israelische familie van wie de zoon tien jaar geleden bij een schietpartij werd gedood. ………. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Abu Pessoptimist