Israelische politie beveelt vervolging Palestijnse parlementsleden aan

De Israelische politie heeft dinsdag de aanbeveling gedaan om drie Palestijnse parlementsleden in de Knesset. het Israelische parlement te vervolgen wegens fraude en corruptie. De drie zijn Jamal Zahalka, Haneen Zoabi en Jumaa Azbarga. Alle drie zijn lid van de Tajammu partij die in het Hebreeuws Balad wordt genoemd. De resultaten van het onderzoek zijn gedeponeerd bij de officier van Justitie. Die moet beslissen of zij worden vervolgd.

De Israelische pers bericht dat de anti fraude eenheid van de politie, Lahad 433, boven water heeft gebracht dat de drie zouden hebben gefraudeerd met campagnegelden uit 2013 en 2015. Zij zouden documenten hebben vervalst over illegale donaties. Dat zou onder meer gebleken zijn uit onderzoek van hun rapportage aan de Staats Rekenkamer.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist