Israelische majoor spreekt ”recht”: Ahed Tamimi blijft in arrest tot eind van haar proces

Een Israelisch militair hof van beroep heeft woensdag bepaald dat Ahed Tamimi niet zal worden vrijgelaten  voor haar proces is beëindigd. Dat kan maanden duren. Ze zal haar 17e verjaardag in de gevangenis moeten vieren. Ook haar moeder, Nariman (42) blijft vastzitten. De mensenrechtenorganisatie B’tselem noemde de hoorzitting in een reactie ”een duidelijk voorbeeld –  één uit vele  – hoe de Israelische militaire rechtspraak niets met recht te maken heeft  maar in feite een  repressiemiddel dat ten dienste staat van de controle van de Palestijnen in de [bezette] gebieden.

Ahed (16) werd ruim een maand geleden ’s nachts van haar bed gelicht, nadat er een video op de Israelische tv was vertoond waarin zij soldaten uit de tuin behorend bij haar huis probeerde weg te jagen. Daarbij gaf ze één van hen een klap in zijn gezicht. De klap die hij haar even daarvoor had gegeven was weggeretoucheerd (soldaten van het meest morele leger ter wereld slaan immers geen meisjes van 16). Niet werd vermeld dat kort voordat dit plaatsvond een neef van Ahed, Muhammed Tamimi (15), levensgevaarlijk was gewond toen een rubberkogel van korte afstand in zijn gezicht werd geschoten. Haar moeder werd opgepakt toen ze de volgende dag kwam vragen waar haar dochter bleef.

De militaire rechter, ene majoor Haim Baliti, verwierp zoals verwacht, Aheds verzoek om invrijheidstelling. Om het geheel een tintje van juridische aanvaardbaarheid te geven haalde hij het Israelische hooggerechtshof aan, dat gezegd zou hebben dat vrijheid van meningsuiting niet inhoudt dat er geweld mag worden gebruikt.

De verdediging had volgens hem ten onrechte Aheds ”oproerige” acties gelijk gesteld aan een activistisch protest. Hij vond dat er gegronde  bewijzen tegen haar bestonden. Verder stelde hij vast dat ”het initiatief dat ze nam en het geweld dat ze gebruikte duidelijk maakt wat voor risico’s haar persoon inhield”. Haar jonge leeftijd was weliswaar een factor, redeneerde deze majoor, maar ”ook gezien de mogelijkheden van rehabilitatie, waren er geen alternatieven aangeboden voor detentie”.
Hij stelde ook vast dat Ahed zich aan een lange lijst van andere vergrijpen had schuldig gemaakt, weliswaar vroeger gepleegd, maar dat maakte geen verschil vond hij. Want deze persoon heeft ”meerdere keren militairen bedreigd en aangevallen en zich uitgedrukt in opruiende taal. Ik heb geen andere keus dan opdracht te geven dat ze gevangen blijft tot het eind van haar proces,” aldus de majoor.

Inderdaad heeft de militaire aanklager na Aheds arrestatie alles in het werk gesteld om een lijst van vijf aanklachten bijeen te schrapen betreffende de uitoefening van geweld en ophitsing. De lijst heb ik eerder hier opgesomd. De meeste zaken dateren van een jaar, of anderhalf jaar terug. Eerder waren er nooit klachten ingediend maar nu Aheds ”gewelddadige” optreden op de Israelische tv is geweest moet ze hangen.

Ik noemde de zaak bij het in staat van beschuldiging stellen van Ahed, haar moeder en de inmiddels weer vrijgelaten nicht Nour Tamimi, een soap. Ik denk dat ik daarmee niets teveel heb gezegd. Een meisje van 16 waarvan een als rechter poserende majoor nu zegt dat ze blijkbaar gevaarlijk is, omdat ze meermalen (zwaargewapende) Israelische soldaten ”heeft bedreigd en aangevallen”. Een militaire aanklager die in het verleden is gaan wroeten om dit meisje, dat klaarblijkelijk het imago van het leger heeft aangetast met haar klap in het smoel van een brutale officier die deed alsof haar tuin eigenlijk zijn grondgebied was. Het feit dat ze nu maanden vastzit, na een uitspraak van de rechter majoor die een belachelijk toneelstukje opvoert om het allemaal juridisch verantwoord te laten lijken. En dan ook het feit dat ze straks een flinke straf (mogelijk een jaar of 10) gaat krijgen. Het zou in een andere situatie vooral hilarisch zijn, maar hier is het te belachelijk voor woorden. Dat geldt overigens voor het geheel van het Israelische militaire recht: ”een pressiemiddel ten dienste van de controle over de Palestijnen in de bezette gebieden”. Hopelijk wordt het op deze manier een keer duidelijk voor een groter publiek. En intussen moeten we actie voeren. Ahed moet natuurlijk gewoon vrij.

– Eerder verschenen bij: Abu Pessoptimist