Israel ziet af van vervolging officier die kliniek liet beschieten ter nagedachtenis aan gevallen collega

Het Israelische leger ziet ervan af om een bataljonscommandant, die in 2014 een kliniek in Gaza door artillerie in puin liet schieten als een ”hommage” aan een gevallen kameraad, in staat van beschuldiging te stellen. De commandant in kwestie, luitenant-kolonel Neria Yeshurun, zal in plaats daarvan alleen een ”reprimande” krijgen, iets dat meegewogen kan worden bij eventuele promoties of overplaatsingen naar een nieuwe post.

De Israelische Militaire Advocaat-Generaal heeft dat dinsdag, bijna twee jaar na dato, besloten. Yeshurun, die een artillerie-eenheid commandeerde, had de troepen opdracht gegeven de kliniek in de wijk Shuja’iyeh onder vuur te nemen op het moment dat een gesneuvelde collega, kapitein Dmitri Levitas, commandant van een pantser-eenheid, in Jeruzalem werd begraven. Levitas zou gedood zijn door een sluipschutter die uit de richting van de kliniek had geschoten. Yeshurun kon de begrafenis niet bijwonen en had als afscheid aan Levitas, zoals hij ook in een interview met een legerblad had laten weten, zijn artillerie-eenheid toen maar opdracht gegeven een salvo granaten op de kliniek af te vuren ter nagedachtenis aan zijn gesneuvelde collega.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist