Israel voerde sinds 2019 ruim 12 aanvallen uit tegen Iraanse schepen

Aan de berichten over de geheime oorlog die Israel met Iran voert is afgelopen week een nieuw dimensie toegevoegd door de onthulling in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal (WJS) dat Israel sinds 2019 tenminste 12 aanvallen heeft uitgevoerd op schepen die Iraanse olie – of andere lading – naar Syrië vervoerden. De aanvallen brachten de schepen niet tot zinken maar beschadigden ze, zodat ze meestal hun reis niet konden vervolgen.  

Het bericht kreeg nog een extra staartje, doordat Iran Israel er vrijdag van beschuldigde een aanval op het Iraanse containerschip Shahr e Kord varend in de Middellandse Zee te hebben uitgevoerd. Het Iraanse onderzoek zou hebben uitgewezen dat containers aan dek werden geraakt door projectielen die mogelijk van een vliegtuig of drone waren afgevuurd. Niemand raakte gewond. 

Tot nu was alleen de oorlog bekend die Israel voert tegen Iraanse doelen, of aan Iran gelieerde doelen, in Syrië. De Israelische opperbevelhebber, generaal Aviv Kochavi, meldde aan het einde van vorig jaar dat Israelische aanvallen onder meer met raketten de manier waarop Iran in Syrië voet aan de grond had gekregen ernstig had verminderd. Hij meldde dat er alleen in 2020 al ruim 500 doelen waren aangevallen.   

Het bericht in de WSJ was aangeleverd door de Amerikaanse regering-Biden, zo meldt de Israelische krant Haaretz. De regering-Trump was op de hoogte van de aanvallen. De regering-Biden zou ze echter kunnen beschouwen  als een hinderpaal bij pogingen de gesprekken met Iran over een hervatting van het JCPOA-akkoord weer op gang te krijgen. De maritieme oorlog van Israel tegen Iran heeft iets geheimzinnigs doordat Iran noch Israel er tot nu toe melding van had gemaakt, en doordat het vaak onduidelijk was wat de bestemming en de identiteit van de aangevallen schepen was. Schepen hebben zogenaamde transponders die hun identiteit en hun bestemming elektronisch bekend maken, maar kapiteins van schepen op weg met Iraanse olie naar Syrische havens zetten die transponders vaak tijdens een deel van de reis uit.

Het bericht in de WSJ verschaft nu ook meer duidelijkheid aangaande een explosie, twee weken geleden aan boord van het Israelische schip, de Helios Ray, in de Golf van Oman. Israel heeft Iran ervan  beschuldigd het schip te hebben aangevallen.. 

Het verhaal van de zee-oorlog leidde tot speculaties dat Israel zelf de olieramp zou hebben  veroorzaakt die op 21 februari zijn stranden in ernstige mate vervuilde. Die zou veroorzaakt zijn doordat Israel een met olie geladen schip op weg naar Syrïe zodanig zou hebben beschadigd dat het de olie had gelekt. Onder meer de Londense Times meldde iets dergelijks. De Israelische minister van Defensie Gantz reageerde vrijdag op de berichten tijdens een bijeenkomst van zijn Blauw-Wit partij. Hij wilde niets zeggen over de aanval op het containerschip, maar hij ontkende in alle toonaarden dat de vervuiling van de stranden veroorzaakt zou zijn door een Israelische aanval. 

Israels minister van Milieu, Gila Gamliel, voedde de speculaties dat Isarel achter zijn eigen olieramp zat doordat ze op 3 maart meldde dat de olie mogelijk afkomstig was van de  Libische tanker Esmeralda, die 50 kilometer voor de Israelische kust met Iraanse olie op weg was geweest naar Syrië.  Latere berichten meldden dat er nog steeds 10 schepen verdacht zijn deze verontreiniging te hebben veroorzaakt.