Israel sluit de grenzen voor iedereen die de nederzettingen of Israel zelf wil boycotten

Israel heeft maandag definitief een wet goedgekeurd die vreemdelingen buiten de deur houdt die voor economische, culturele of academische boycots van Israel zijn. Zij krijgen geen visa, worden niet toegelaten aan de grens en krijgen geen verblijfsvergunningen. Alleen de minister van Binnenlandse Zaken mag uitzonderingen maken op de regel als hij daar gronden voor aanwezig acht.

De wet werd, in derde en definitieve lezing, aangenomen met 46 tegen 28 stemmen. Hij geldt voor iedereen die ”willens en wetens in het openbaar een oproep tot boycot van Israel heeft gedaan die een redelijke mogelijkheid heeft te leiden tot het opleggen van een boycot, terwijl degene die de oproep deed zich bewust was van deze mogelijkheid”. Het is een formulering die is overgenomen van de wet uit 2011 die in Israel het aanhangig maken van zaken tegen BDS activisten mogelijk maakte. De wet geldt overigens niet alleen voor boycots van het hele land Israel, maar ook voor diegenen die oproepen tot het boycotten van ”gebieden of instituties onder controle van Israel”, waarmee de nederzettingen en instanties in de bezette gebieden worden bedoeld.

Het ministerie van Justitie had een verzoek aan de Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Knesset gedaan om een uitzondering te maken voor Palestijnen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Israel (bijvoorbeeld onder familieherenigingsprogramma’s), omdat dit het waarschijnlijker zou maken dat de wet ongeschonden uit de strijd zou komen als hij zou juridisch zou worden aangevochten, maar dit werd geweigerd. ”Waarom zou ik iemand in mijn huis toelaten die de staat demoniseert en ondermijnt?”vroeg commissievoorzitter David Amsalem (Likud) zich af. ”We zijn niet bang voor kritiek, maar we hebben wel een gevoel van nationale trots.”

Bezalel Smotrich (HaBayit HaYehudi die een huis in een nederzetting bewoont dat is gebouwd op gestolen privé grond van Palestijnen, zoals Haaretz onlangs onthulde, maar dat terzijde) was het daarmee eens. ”Het is volledig proportioneel,” zei hij. ”Iedereen die zich er niet voor schaamt een gunst of privilege van ons te aanvaarden, maar tijdens zijn proefperiode in ons gezicht spuugt, is de eerste die zijn verblijfsvergunning dient te verliezen.” (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist