Israel neemt omstreden ”landroof” wet aan

Het Israelische parlement heeft maandagavond de omstreden wet aangenomen die met terugwerkende kracht privé land van Palestijnen kan onteigenen waar nederzettingen en ”outposts” op hebben gebouwd. De uitkomst van de stemming was 60 vóór, 52 tegen. 
De wet die de ”land grab” (landroof) wet wordt genoemd door de tegenstanders maakt het mogelijk dat delen van nederzettingen of outposts die op privé grond zijn gebouwd met terugwerkende kracht kunnen worden onteigend. Tot dusver heeft Israel altijd de fictie gehanteerd dat de nederzettingen op ”staatsland” (d.w.z. aan niemand toebehorende grond) zijn gebouwd. Dat was in een groot aantal gevallen overigens uiterst aanvechtbaar, omdat bizarre criteria werden gehanteerd om gronden tot staatsland aan te merken en omdat ook grote aantallen eigendomsclaims van Palestijnen met juridische trucs als ”ongeldig” werden gediskwalificeerd.
Deze nieuwe wet, die door de voorstanders de ”reguleringswet” wordt genoemd, omdat het nederzettingen die illegaal op privéland hebben gebouwd ertegen beschermt dat zij (zoals pas nog de voorpost Amona) gedwongen zouden kunnen worden afgebroken, breekt met dit fictieve principe. Zij neemt de Palestijnen zonder pardon hun grond af en maakt het de landeigenaars onmogelijk hun land te claimen tot het moment dat er ooit er een politieke regeling tussen Israel en Palestina zal zijn. De eigenaars kunnen alleen aanspraak maken op compensatie, hetzij in geld (125 procent van de waarde van de grond) hetzij door een stuk ander land toegewezen te krijgen, als dit tenminste voorhanden is.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist