Israel komt met flinterdun bewijs dat Hamas achter de ontvoering van ”de tieners” zat

Ik heb me de laatste tijd vooral bezig gehouden met het brengen van nieuws, nieuws dat een onderlinge samenhang vertoonde en de logica liet zien achter Israels aanval op Hamas. Dat begon in juni met de vorming van een eenheidsregering van Hamas en Fatah, waar Israel fel op reageerde (het laatste waar Israel op zat te wachten was een gematigd optredend Hamas). Vervolgens de ontvoering van de ”drie Israelische tieners” die Israel als aanleiding gebruikte om op de Westoever honderden mensen (vooral sympathisanten van Hamas) op te pakken. Daarna het afschieten van wat raketten door groepen in Gaza als reactie op deze arrestatiegolf, en vervolgens de uiteindelijke aanval van Israel op 7 juli op leden van Hamas, die de inleiding vormde tot de operatie “Protective Edge”.
Maar vandaag moet ik me toch even bezighouden met iets dat mogelijk wel, maar waarschijnlijk niet waar is. Eerlijk gezegd haat ik dat, journalistiek bedrijven om te vertellen dat iets niet is gebeurd of onwaar is (al moet ik er eerlijkheidshalve bij vertellen dat ik destijds tijdens de Eerste Golfoorlog – als radiocorrespondent van de NCRV veel geld heb verdiend doordat de rubriek ”Hier en Nu” mij steeds gebruikte om onzinnieuws van een collega;s wier namen ik  niet zal noemen tegen te spreken).

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist