Israel boos over nieuwe UNESCO resolutie

De UNESCO, de culturele, opvoedkundige en wetenchappelijke poot van de Verenigde Naties, heeft dinsdag een resolutie aangenomen die kritiek levert op Israels politiek jegens Jeruzalem en Gaza. Dat gebeurde met de stemmen van 22 landen vóór, 10 tegen en 23 landen die zich onthielden van stemming.

De resolutie leverde kritiek op Israels weigering te stoppen met “voortdurende opgravingen en het maken van tunnels, en het uitvoeren van werk en projecten in Oost Jeruzalem”. Gesteld werd dat deze politiek illegaal is volgens het internationale recht. “Alle wettelijke en administratieve stappen en acties die Israel, de bezettingsmacht, heeft genomen die de het karakter van de Heilige Stad Jeruzalem hebben veranderd of erop gericht zijn die te veranderen, en met name de ”basis wet” aangaande Jeruzalem, zijn van nul en generlei waarde en moeten zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt,” aldus de resolutie.
Tegelijkertijd stelde de resolutie echter ook het belang van de stad voor de drie monotheïstische godsdiensten, islam, jodendom en christendom, zonder speciale vermelding te maken van de Haram al Sharif/al Aqsa. Dit was een wijziging ten opzichte van een eerdere resolutie die Unesco in het najaar aannam, waarin dat wel werd gedaan. Wat voor de Israelische, en ook een groot deel van de wereldpers (waaronder de Nederlandse) aanleiding was om (ten onrechte) te schrijven dat de banden van Israel met Jeruzalem in die resolutie werden ontkend.  
(…)
Israel heeft woensdag de Zweedse ambassadeur in Israel op het matje geroepen. Zweden was het enige Westerse land dat het aandurfde om vóór de resolutie te stemmen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist