ISIS verliest territorium, maar pleegt meer aanslagen

Volgens een studie van de Universiteit van Maryland nam het aantal door ISIS gepleegde aanslagen in 1916 met 20% toe t.o.v. 2015. Opmerkelijk, want wereldwijd nam het aantal terreuraanslagen juist met 10% af.

Volgens de studie pleegde ISIS in 2014 ruim 1400 aanslagen, waarbij in totaal zo’n 7000 mensen om het leven kwamen. Daarbij moet overigens wel aangetekend worden dat ISIS er een handje van heeft aanslagen op te eisen waar de organisatie op geen enkele wijze bij betrokken is.

Desondanks is er sprake van een verontrustende trend: terwijl het territorium van ISIS krimpt, neemt het aantal aanslagen juist toe. De onderzoekers wijzen er ook op dat ISIS weliswaar een groot deel van haar kerngebied in Syrië en Irak is kwijtgeraakt, maar elders haar invloed juist uit heeft weten te breiden. Diverse tot voor kort zelfstandige militante organisaties hebben zich inmiddels aangesloten bij ISIS.

Bron: Reuters