ISIS verliest in 2015 14% van haar grondgebied

De Islamitische Staat (IS) verloor in 2015 14% van haar territorium, wat met name te danken was aan het optreden van de linkse Koerdische milities van het YPG. De Syrische Koerden wisten hun grondgebied te verdrievoudigen. Het noordoosten van Syrië wordt nu bijna geheel gecontroleerd door het YPG. Ook in Irak verloor IS terrein, zij het minder spectaculair dan in Syrië. Daar staat tegenover dat de organisatie er  in slaagde de belangrijke en strategisch gelegen stad Palmyra in centraal Syrië te veroveren. Het onderstaande kaartje geeft in zoverre een ietwat vertekend beeld dat het geen rekening houdt met het door IS veroverde gebied in Libië. Daar heeft IS in 2015 haar positie juist aanzienlijk weten te versterken.

IS map

Rood; het door ISIS in 2015 verloren gebied

Groen: het door ISIS in 2015 veroverde gebied

Donkergrijs: territorium van de Islamitische Staat

Bron: Middle East Eye